rosa willemijn vlogman

schrijver | dichter | docent 

gefascineerd door: seksualiteit, dromen, de moederwond, intuïtie en de werkelijkheid